O nas

Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego „EPIKUR” jest  firmą szkoleniowo – doradczą. Prowadzimy doradztwo przez Internet dla uczniów wszystkich typów szkół w zakresie prawidłowego wyboru kariery edukacyjnej w oparciu o zainteresowania, potencjały rozwojowe, cechy osobowości co pozwoli na świadomy wybór zawodu oraz kreowanie kariery zawodowej zgodnie ze swoimi pragnieniami prowadząc do sukcesu i zadowolenia w życiu. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli w celu podnoszenia ich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego by w jak najwyższym stopniu przekazywali wiedzę.

Szkolimy rodziców i uczniów w zakresie zagadnień edukacyjno – rozwojowych.

HISTORIA FIRMY:

Firma Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego „EPIKUR” powołaliśmy do życia
w 2010 roku. Decyzja ta była wynikiem naszych dotychczasowych doświadczeń. Od początku naszej kariery zawodowej pracujemy w szerokiej ofercie usług edukacyjnych
i wspierania procesów edukacyjnych. Na bazie zbieranych i przeanalizowanych długoletnich doświadczeń własnych oraz innych specjalistów  – psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli  z zakresu wsparcia edukacji, a przede wszystkim z zakresu właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych uczniów oraz osób dorosłych uczących się. Zauważając, że w większości wybory kariery edukacyjnej i zawodowej są niewłaściwe
i niezgodne z aspiracjami ludzi, przeanalizowaliśmy dotychczasowe nasze własne działania oraz oferty innych firm i  przejmując wszystkie właściwe rozwiązania wyeliminowaliśmy  nieskuteczne. Oferta nasza w najlepszy sposób daje możliwość budowa kariery edukacyjnej
i zawodowej w oparciu o indywidualny plan działania, zawierający indywidualne preferencje i wybory, doświadczenia i umiejętności oraz zainteresowania i możliwości.  W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne technologie dostosowując się do potrzeb nowoczesnego systemy oświaty.