Projekty

„Młodzi – pracujący!”

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Młodzi-pracujący!” realizowanego przez INSTYTUT KARIERY I DORADZTWA ZAWODOWEGO ,,EPIKUR’’  Spółka z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

więcej …

„W stronę pracy zawodowej”

Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego EPIKUR Sp. z o.o. wraz z Partnerem Spółdzielnia Pracy „Oświata” w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie pn. „W stronę pracy zawodowej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

więcej …

„Kompetencje na miarę XXI wieku”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych na różnych poziomach zaawansowania.

więcej …