Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

 1. Doradztwa edukacyjnego dla uczniów wszystkich typów szkół
 2. Tworzenia wizytówek dla szkół
 3. Pomocy przy tworzeniu artykułów i publikacji.
 4. Prowadzimy szkolenia, kursy, seminaria oraz konferencje : dla nauczycieli, rad rodziców oraz uczniów.

Przykładowe tematy:

 • Rola i zadania pedagoga szkolnego
 • Szkolenie kancelaryjno-archiwalne dla placówek
 • Kontrola zarządcza dla oświaty
 • Dopalacze i inne substancje psychoaktywne – metody działania
 • Cyberprzemoc i pedofilia w sieci
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy
 • Stres w pracy nauczyciela a syndrom wypalenia zawodowego
 • Fundusze unijne dla oświaty
 • Metody aktywne w pracy wychowawcy klasy
 • Metody pracy z uczniem „trudnym”
 • Metody pracy z uczniem zdolnym
 • Jak rozmawiać z trudnym rodzicem? – skuteczna pomoc psychologiczno –pedagogiczna .
 • Jak uczyć uczniów uczenia się? Skuteczne sposoby nauczania i uczenia się.
  Uczeń z zespołem FAS
 • Projekt edukacyjny w gimnazjum
 • Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową w szkole ADHD
 • Agresja na różnych poziomach rozwoju dziecka – sposoby przezwyciężania i zapobieganie
 • Profilaktyka uzależnień w szkole
 • Szkolenie antyterrorystyczne dla pracowników placówek oświatowo- wychowawczych
 • Konflikty klasowe i metody ich rozwiązywania
 • Budowanie autorytetu nauczyciela
 • Kariera zawodowa ucznia a sukces w życiu.
 • Integrowanie klasy
 • Samotność ucznia w kontekście euromigracji rodziców
 • Jak wspomagać w domu motywację dzieci?
 • Zagrożenia okresu dojrzewania – wykład na temat niebezpieczeństw czyhających na młodzież.
 • Szkolenie z doradztwa zawodowego: „Poznaj swoje możliwości”
 • Szkolenie: „Skuteczne radzenie sobie ze stresem”