Kompetencje na miarę XXI wieku

DARMOWE KURSY KOMPUTEROWE

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń komputerowych:

 • Szkolenia komputerowe na poziomie A (poziom podstawowy)
 • Szkolenia komputerowe na poziomie B (poziom średniozaawansowany)

Szkolenie na poziomie podstawowym składa się z 5 bloków tematycznych:

 • Podstawy pracy z komputerem
 • Podstawy pracy w sieci
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Rozwiązywanie problemów z komputerem

Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym składa się z 6 bloków tematycznych:

 • Podstawy pracy z komputerem
 • Podstawy pracy w sieci
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
 • IT Security
 • Rozwiązywanie problemów z komputerem

Szkolenia kończą się egzaminem ECDL PROFILE DIGCOMP potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu kompetencji cyfrowych.

Uczestnikami projektu mogą być osoby z województwa podkarpackiego:

 • bezrobotne, pracujące, uczące się, emeryci lub renciści,
 • w wieku 25 lat i więcej posiadające wykształcenie co najwyżej średnie lub osoby
  w wieku 50 lat i więcej niezależnie od poziomu wykształcenia.

Uczestnicy w ramach projektu otrzymują:

 • kurs komputerowy – 96 godzin
 • zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dla osób w szczególnej sytuacji
 • podręcznik, materiały szkoleniowe, pendrive,
 • egzaminy zewnętrzne (certyfikaty).

KONTAKT: Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Warszawska 5/7 35-205 Rzeszów
Tel: 663 122 330